U Harfiyle Başlayan Kız İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Ubeyde   Kız Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah.   Arapça
Uçkun   Erkek / Kız 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez.   Türkçe
Ufuk   Erkek / Kız 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.   Arapça
Uğan   Erkek / Kız Yüce, yüksek, güçlü.   Türkçe
Uğanbike   Kız Uğan bike.   Türkçe
Uğraş   Erkek / Kız Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele.   Türkçe
Uğur   Erkek / Kız 1. İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. 2. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı. İslam'da bu tür düşüncelere itibar edilmez.   Türkçe
Uğuray   Erkek / Kız Uğurlu ay.   Türkçe
Uğurcan   Erkek / Kız İyilikçi ve candan.   Türkçe
Uğurlu   Erkek / Kız Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu.   Türkçe
Uğursan   Erkek / Kız Uğuruyla tanınmış olan.   Türkçe
Uğursel   Erkek / Kız Uğur sel.   Türkçe
Uğursoy   Erkek / Kız Uğurlu soydan gelen.   Türkçe
Uğurtay   Erkek / Kız Uğurlu genç.   Türkçe
Uğuş   Erkek / Kız 1. Anlayış, zeka, bekleyiş. 2. Benzeyiş. 3. Soy, kabile, soysop.   Türkçe
Uhra   Erkek / Kız Başka, diğer.   Arapça
Ukhuvan   Kız Papatya.   Arapça
Ula   Erkek / Kız 1. Birinci. 2. Şan ve şeref sahibi kimse   Arapça
Ulaş   Erkek / Kız Amacına eriş, isteğine kavuş.   Türkçe
Ulum   Erkek / Kız Ululuk, haşmet, büyük gösteriş.   Türkçe
Ulun   Erkek / Kız 1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.   Türkçe
Ulunay   Erkek / Kız Büyük , ulu Ay   Türkçe
Ulus   Erkek / Kız 1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret, kavim.   Türkçe
Ulviye   Kız (bkz. Ulvi).   Arapça
Umar   Erkek / Kız Çare, çıkar yol.   Türkçe
Umay   Kız 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu. İsim olarak kullanılmaz.   Türkçe
Umman   Erkek / Kız Ulu, büyük, engin deniz, okyanus.   Arapça
Umran   Erkek / Kız 1. Bayındırlık, mamurluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.   Arapça
Umur   Erkek / Kız Görgü, bilgi, deneyim.   Türkçe
Umut   Erkek / Kız Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit.   Türkçe
Unan   Erkek / Kız 1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak.   Türkçe
Unat   Erkek / Kız Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin.   Türkçe
Unsur   Erkek / Kız Öğe, ilke, eleman.   Arapça
Uran   Erkek / Kız Yetenekli, usta, becerikli.   Türkçe
Uruç   Erkek / Kız Yukarı çıkma, yükselme, ağma.   Arapça
Urve   Erkek / Kız Kulp, sağlam. Urvetü'l-Vuska, sağlam kulp. Sahabe adlarındandır: Urve b. ez-Zübeyr.   Türkçe
Urza   Erkek / Kız Hedef, amaç.   Arapça
Usare   Kız Özsu.   Türkçe
Uslu   Erkek / Kız Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse.   Türkçe
Usun   Erkek / Kız Hüzün.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler