Ö Harfiyle Başlayan Kız İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Ödül   Erkek / Kız l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat.   Türkçe
Öge   Erkek / Kız 1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.. Hekim. 4. Ün, şöhret.   Türkçe
Öget   Erkek / Kız Beğenilen, aranılan, övülen, iyi güzel.   Türkçe
Öğün   Erkek / Kız 1. Kendini yücelt, gurur duy. 2. Zaman vakit. 3. Kez, defa. 4. Önde, ileride olan.   Türkçe
Öğüt   Erkek / Kız Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.   Türkçe
Ömür   Erkek / Kız 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik.   Arapça
Ömürcan   Erkek / Kız Ömrü Uzun Olan   Arapça-Türkçe
Önay   Erkek / Kız Ayın ilk günlerindeki hali, hilal.   Türkçe
Önaydın   Kız Ön aydın.   Türkçe
Öncel   Erkek / Kız 1. Birine göre kendinden önce yerini tutmuş olan kimse. 2. Bizden önce yaşamış olanlar.   Türkçe
Önel   Erkek / Kız Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.   Türkçe
Önen   Erkek / Kız Hak, adalet.   Türkçe
Öner   Erkek / Kız 1. Önde gelen, başta gelen. 2. Yön. 3. Sıra.   Türkçe
Öngay   Erkek / Kız Jüpiter gezegeni.   Türkçe
Öngül   Erkek / Kız 1. Direnen, inatçı kimse. 2. Ön ayak olan, teşvik eden. 3. Kılavuz.   Türkçe
Önnur   Kız Ön nur.   Türkçe
Önür   Erkek / Kız Kendinden önceki, eski. Öne geçen, ileriye giden.   Türkçe
Ören   Erkek / Kız 1. Eski yapı ya da kent kalıntısı. 2. Şehir kent. Köy. 3. Bitek ova. 4. Ormanlık yer.   Türkçe
Övgü   Kız Takdir, beğeni, yüceltmek anlamlarını taşımaktadır.   Türkçe
Övünç   Erkek / Kız Övünmeye yol açan, övünülecek şey.   Türkçe
Öykü   Kız Hikaye / Masal   Türkçe
Öyküm   Kız Benim hikayem anlamını taşımaktadır.   Türkçe
Öz   Erkek / Kız 1. Bir kimsenin betiği, manevi varlığı. 2. Bir şeyin temel öğesi. 3. Kan bağı ile bağlı olan. 4. Katıksız, an. 5. Çay, dere.   Türkçe
Özakay   Erkek / Kız Öz akay. Özü temiz kimse.   Türkçe
Özaltan   Erkek / Kız Sabah seher vöaktinde göğün kızıllaşarak aydınlanması.   Türkçe
Özaltın   Erkek / Kız Özü altın gibi değerli olan kimse.   Türkçe
Özan   Kız Öz an.   Türkçe
Özarı   Erkek / Kız Arı gibi çalışkan kimse.   Türkçe
Özay   Erkek / Kız Özü ay gibi temiz, parlak, aydınlık kimse.   Türkçe
Özaydın   Erkek / Kız Özü temiz, aydınlık kimse.   Türkçe
Özbal   Erkek / Kız Balın özü.   Türkçe
Özbaşak   Kız Öz başak.   Türkçe
Özbek   Erkek / Kız 1. Yiğit, cesur, özü güçlü. 2. Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse. 3. Dere, çay.   Türkçe
Özben   Erkek / Kız Soyluluk ve asalette öz, temel.   Türkçe
Özbil   Erkek / Kız Az ama Öz Bilen   Türkçe
Özbilek   Erkek / Kız Güçlü bilek.   Türkçe
Özbilen   Erkek / Kız Kendisi bilen, kendiliğinden bilen.   Türkçe
Özbilge   Erkek / Kız Bilgelik taşıyan. Doğasında bilgelik bulunan.   Türkçe
Özbilgin   Erkek / Kız Öz bilgin.   Türkçe
Özbilir   Erkek / Kız Asıl bilgiye ulaşan, temel bilgi sahibi.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler