K Harfiyle Başlayan Kız İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Kadem   Erkek / Kız 1. Ayak. 2. Adım. 3.Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur.   Arapça
Kademran   Erkek / Kız 1. İlerleyen.   Farsça
Kader   Kız 1. İman esaslarından, Allah'ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli,alın yazısı, takdir. 2. Talih, baht. 3. Kötü talih. 4. Güç kuvvet.   Arapça
Kadife   Kız Yüzü ince sık tüylü, parlak ve yumuşak kumaş.   Arapça
Kadın   Kız 1.Yetişkin dişi insan. 2. Evlenmiş kadın. 3. Evli ve itibarlı kadın, hanım.   Türkçe
Kadire   Kız Güçlü kuvvetli.   Arapça
Kadriye   Kız (bkz. Kadri).   Arapça
Kafiye   Kız 1. Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. Eski nesrimizde zaman zaman yer alan ses benzerliği ve uygunluğuna dayanan sanat, seci.   Arapça
Kahir   Erkek / Kız 1. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. 2. Kahredici, zorlayan. 3. Yok eden. 4. Ezici kuvvet. Kahir Billah: Abbasi halifesi. (Ebu Mansur Muhammed el-Mutezid). Muktedir'in kardeşi.   Arapça
Kaide   Kız 1. Oturan. 2. Temel, esas. 3. Başkent.   Arapça
Kaime   Kız 1. (bkz. Kaim). 2. Türklerde kağıt para manasına gelmektedir.   Arapça
Kamaran   Kız Kızıl Deniz'de Yemen kıyılan yakınında bir ada.   Arapça
Kamber   Erkek / Kız 1. Sadık dost, köle.   Arapça
Kambin   Kız Mutlu, bahtiyar.   Farsça
Kame   Kız Kâm, istek, arzu.   Farsça
Kamelya   Kız 1. Çaygillerden, büyük beyaz, kırmızı veya penbe renkte çiçekler açan dayanıklı yapraklı bir bitki. 2. Yabangülü, çingülü.   Arapça
Kamer   Erkek / Kız 1. Ay. 2. Sadık hizmetkâr. 3. Kur'an-ı Kerim'in 5 4. suresi.   Arapça
Kamile   Kız (bkz. Kamil).   Arapça
Kamuran   Erkek / Kız 1. KAm sürücü, süren, arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu. 2. Arzusuna erişen, bahtiyar, mutlu.   Farsça
Kaniye   Kız (bkz. Kani).   Arapça
Kansu   Kız 1. Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.   Türkçe
Kantara   Erkek / Kız 1. Köprü, özellikle taştan yapılmış. 2. Su yolu, bend, hisar anlamına da gelir.   Arapça
Kapsam   Erkek / Kız Şümul ihtiva, ihata, istiab, manalarına gelen uydurma bir kelime.   Türkçe
Karanfil   Kız Bir çeşit kokulu çiçek.   Arapça
Karçiçeği   Kız Süsengillerden, beyaz pembe çiçekler açan soğanlı bitki.   Türkçe
Kardelen   Kız 1. Çiğdem. 2. Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki.   Türkçe
Kardide   Erkek / Kız İş bilir, uyanık, tecrübeli.   Farsça
Karen   Kız Saf, arı, katıksız. İngilizce de katherine isminin kısaltılmışı olarak ta kullanılır.   İngilizce
Karmen   Kız Parlak kırmızı renk.   Farsça
Karsu   Erkek / Kız Karın suyu ya da sulu kar anlamına geliyor.   Türkçe
Karye   Kız Köy küçük kasaba. Kabile reisi veya eşraftan birine oturduğu karyeyle aynı isim verilmektedir.   Arapça
Kasene   Kız 1. İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş. 2. Dünya ve ahiret saadeti. 3. Eski altın paralardan birinin adı.   Arapça
Kasibe   Kız (bkz. Kasib).   Arapça
Kaşife   Kız (bkz. Kaşif).   Arapça
Katibe   Kız (bkz. Katib).   Arapça
Katife   Kız 1. Kadife. 2. Bir nevi çiçek.   Arapça
Katre   Kız 1. Damla. Damlayan şey.   Arapça
Kavin   Kız Güçlü, cesur kız çocuğu   Farsça
Kavram   Erkek / Kız 1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.   Türkçe
Kavuşum   Erkek / Kız 1. Yeryuvarlağı bir uçta kalmak üzere yerin güneşin ve herhangi bir gezegenin bir doğru üzerine gelmeleri. 2. İçtima.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler