Z Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Zabit   Erkek 1. Askere kumanda eden rütbeli asker. 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci. 3. İdare etme gücü olan. (Mecaz): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse.   Arapça
Zade   Erkek 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.   Farsça
Zafer   Erkek / Kız l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.   Arapça
Zafir   Erkek Zafer kazanan, üstün gelen.   Arapça
Zağnos   Erkek Bir tür doğan ' kuşu.   Türkçe
Zahid   Erkek Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki.   Arapça
Zahir   Erkek Parlak, parlak yıldız. Allah'ın isimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 3. ayette geçer.   Arapça
Zahit   Erkek Dince yasak olan şeylerden sakınan   Arapça
Zahrettin   Erkek Dinin zerresi, Dinin çekirdeği   Arapça
Zaid   Erkek Artan, artıran. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Zaik   Erkek Tad alan, tadıcı, tadan.   Arapça
Zaim   Erkek 1. Kefil. 2. Prenses, şef.   Arapça
Zakir   Erkek Zikreden, ,anan. Allah'ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kur'an'ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören.   Arapça
Zamir   Erkek 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.   Arapça
Zarif   Erkek 1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. 2. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.   Arapça
Zati   Erkek 1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.   Arapça
Zayi   Erkek Kayıp, yitik.   Türkçe
Zebih   Erkek 1. Kesilmiş veya kesilecek kurban. 2. Hz. İsmail ile Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın lakabı.   Arapça
Zeheb   Erkek Altın. (bkz. Zer).   Arapça
Zehrevan   Erkek / Kız Kur'an'daki sure-i Bakara ile Sure-i Al-i İmran.   Arapça
Zekai   Erkek Zekayla ilgili, zekaya ait.   Arapça
Zekeriya   Erkek Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri.   Türkçe
Zeki   Erkek 1. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. 2. Zeka belirten.   Arapça
Zemherir   Erkek / Kız Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış. (2 2. Aralık'tan 31 Ocak'a kadar).   Arapça
Zemin   Erkek 1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. Konu, tema.   Farsça
Zemzem   Erkek / Kız Ka'be çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal sayılan suyu.   Arapça
Zerak   Erkek / Kız Mavi, gök renkli.   Arapça
Zerare   Erkek / Kız Saçıntı, saçılan şey.   Farsça
Zeren   Erkek / Kız Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.   Türkçe
Zerin   Erkek / Kız Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan.   Farsça
Zerişte   Erkek / Kız 1. Altın tel, sırma. 2. San.   Farsça
Zerka   Erkek / Kız 1. Gök gözlü. 2. Gök mavisi. 3. Mavi.   Arapça
Zerr   Erkek Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram'da zühd ve takvaca meşhur bir zat.   Arapça
Zerver   Erkek / Kız Altın yaldızlı olan.   Farsça
Zevahir   Erkek / Kız 1. Parlak yıldızlar. 2. (bkz. Zahir).   Arapça
Zeval   Erkek 1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2. Zail olma, sona erme. 3. Güneşin başucunda bulunma zamanı.   Arapça
Zevkan   Erkek / Kız 1. Zevk bakımından, zevkçe. 2. Zevk yoluyla.   Arapça
Zevra   Erkek / Kız 1. Dicle nehri. 2. Bağdat şehri.   Arapça
Zevrak   Erkek / Kız 1. Kayık, sandal. 2. Mekke'de yapılan zemzem şişesi. 3. Çiçek testisi, kadehi.   Arapça
Zevvak   Erkek 1. Bir şeyi çok fazla tadan. 2. Bir şeyi çok fazla deneyen. 3. Bir şeyin çok fazla farkına varan.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler