Y Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Yelesen   Erkek Yel gibi hızlı, çabuk.   Türkçe
Yelit   Erkek / Kız İhlas suresinde geçmektedir. Anlamı konusunda bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.   Arapça
Yelmen   Erkek Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse.   Türkçe
Yeltekin   Erkek (bkz.Yeler).   Türkçe
Yemliha   Erkek / Kız İnanışa göre mağra ehli olarak bilinen yedi uyurlardan birisi   Arapça
Yenal   Erkek Galip gelmek, zafer kazanmaktan emir.   Türkçe
Yenay   Erkek / Kız Yeni ay, hilal-i ayça.   Türkçe
Yenbu   Erkek / Kız Pınar, çeşme, kaynak.   Arapça
Yener   Erkek / Kız Üstün gelen, kazanan.   Türkçe
Yengi   Erkek Zafer, utku, yenme, alt etme.   Türkçe
Yenisey   Erkek Eski SSCB'de 3800 km uzunluğundaki ırmak.   Türkçe
Yenisu   Erkek / Kız Yeni akan su   Türkçe
Yerel   Erkek / Kız Belirli bir yer ile ilgili olan, örf.   Türkçe
Yergin   Erkek Hüzünlü, tasalı, kaygılı.   Türkçe
Yerhum   Erkek Erkek kartal.   Arapça
Yersel   Erkek / Kız Yere ait, yerle ilgili.   Türkçe
Yertan   Erkek Güneşin ilk ışıklan.   Türkçe
Yesar   Erkek 1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı.   Arapça
Yesari   Erkek 1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili.   Arapça
Yesügey   Erkek Cengiz Han'ın babası, Kubilay Han'ın kardeşi olan TürkMoğol hükümdarı.   Türkçe
Yeten   Erkek / Kız 1. Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan. 2. Süresi dolan, günü gelen. 3. Tüm canlılar, herkes.   Türkçe
Yetener   Erkek Olgun erkek.   Türkçe
Yeter   Erkek / Kız Sonuncu olması istenen çocuklara verilen adlardır.   Türkçe
Yetik   Erkek 1. Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun. 2. Güç işleri başaran, becerikli. 3. Delikanlı. 4. İri, büyük.   Türkçe
Yetiş   Erkek / Kız Amacına ulaş, isteğine kavuş.   Türkçe
Yetişen   Erkek / Kız Ulaşan, kavuşan.   Türkçe
Yetkin   Erkek / Kız Gerekli olgunluğa erişmiş olan, ergin.   Türkçe
Yetkiner   Erkek Olgun, kişilikli bilge.   Türkçe
Yezdan   Erkek 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah. İsim olarak kullanılmaz.   Farsça
Yezid   Erkek Emevi halifesi Muaviye'nin 3. oğlu.   Arapça
Yıbar   Erkek Misk, amber, güzel koku.   Türkçe
Yiğit   Erkek 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.   Türkçe
Yiğitcan   Erkek Güçlü, korkusuz, kahraman.   Türkçe
Yiğiter   Erkek (bkz. Yiğit-can).   Türkçe
Yiğithan   Erkek Yiğit, cesur hakan.   Türkçe
Yiğitkan   Erkek Güçlü, cesur soydan gelen.   Türkçe
Yıldır   Erkek Parlak, parlayan, ışıklı ışık.   Türkçe
Yıldıralp   Erkek (bkz. Yıldır).   Türkçe
Yıldıran   Erkek Parlayan, ışıldayan, ışık saçan.   Türkçe
Yıldıray   Erkek Parlak, ışık saçan ay.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler