Y Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Yaban   Erkek 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışarı, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası.   Farsça
Yabar   Erkek Güzel koku, misk.   Türkçe
Yabende   Erkek / Kız Bulucu, bulan. Keşfeden.   Farsça
Yabgu   Erkek Eski Türk devletlerinde "hükümdar" anlamında kullanılan bir unvan.   Türkçe
Yadigar   Erkek / Kız Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.   Farsça
Yafes   Erkek Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir.   Arapça
Yağan   Erkek / Kız Yağmur, kar.   Türkçe
Yağın   Erkek 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt.   Türkçe
Yağınalp   Erkek (bkz. Yağın).   Türkçe
Yağız   Erkek 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.   Türkçe
Yağızalp   Erkek Esmer, güçlü yiğit.   Türkçe
Yağızbay   Erkek Esmer kimse.   Türkçe
Yağızer   Erkek Esmer kimse.   Türkçe
Yağızhan   Erkek 1. Esmer hükümdar. 2. Yeğni, katı, cesur han.   Türkçe
Yağızkan   Erkek Asil, soylu kan.   Türkçe
Yağızkurt   Erkek Esmer, güçlü, kuvvetli kimse.   Türkçe
Yağıztekin   Erkek Esmer, güçlü, erkek.   Türkçe
Yağmurca   Erkek Bir tür geyik. Dağ keçisi.   Türkçe
Yahşi   Erkek 1. İyi, güzel, çok güzel. 2. Yiğit, yakışıklı. 3. Toy, deneyimsiz genç.   Türkçe
Yahşibay   Erkek İyi tanınan, saygın kimse.   Türkçe
Yahşihan   Erkek Genç, güzel hükümdar.   Türkçe
Yahya   Erkek 'Allah lütufkardır" anlamında. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)'nın oğlu olan peygamber.   İbranice
Yaktın   Erkek Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki.   Farsça
Yakub   Erkek 1. Erkek keklik. 2. İbranice, "Takib eden, izleyen". -Hz. Yusuf (a.s.)'un babası ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden (Hz. Ya'kub). Hz. İshak (a.s.)'ın oğlu. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Yakup   Erkek Bir peygamber adı   Arapça
Yakut   Erkek / Kız 1. Parlak kırmızı, şeffaf kıymetli taş. 2. Sibirya'nın kuzey kısmında yaşayan bir Türk kavmi.   Arapça
Yakzan   Erkek Uyanık, gözü açık.   Arapça
Yalabuk   Erkek 1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. Şimşek. 3. Çevik, atik, işgüzar. 4. Kavgada üstün gelen.   Türkçe
Yalap   Erkek 1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. San renkli bir kuş. 4. Şimşek.   Türkçe
Yalavac   Erkek Peygamber, elçi.   Türkçe
Yalaz   Erkek 1. Alev. 2. Bayrak.   Türkçe
Yalaza   Erkek / Kız Alev.   Türkçe
Yalazabey   Erkek Ateş gibi.   Türkçe
Yalazalp   Erkek Alev gibi parlak yiğit.   Türkçe
Yalazan   Erkek / Kız Berk, şimşek.   Türkçe
Yalazay   Erkek / Kız Ayın kırmızı ışıklar açar hali.   Türkçe
Yalçın   Erkek 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı.   Türkçe
Yalçıner   Erkek (bkz. Yalçın). Çetin, sert ve yiğit.   Türkçe
Yalçınkaya   Erkek bkz. Yalçın.   Türkçe
Yalçuk   Erkek 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler