V Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Vabil   Erkek İri damlalı yağmur.   Arapça
Vacib   Erkek 1. Dini (şer'i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Vacid   Erkek Yaratan, meydana çıkaran. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Vafe   Erkek / Kız 1. Nasip, kısmet.   Farsça
Vafi   Erkek Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri.   Arapça
Vafid   Erkek Elçi, temsilci, rasul.   Arapça
Vafir   Erkek Çok, bol.   Arapça
Vaha   Erkek / Kız Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.   Arapça
Vahab   Erkek Bağışlayan, ihsan eden. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur: Abdülvahab.   Arapça
Vahat   Erkek Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar.   Arapça
Vahdeddin   Erkek Dinin tekliği, birliği. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Vahdet   Erkek 1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'ı birlemek, şirkten uzaklaşmak. 3. Hakimiyet ve teşri'i (yasa koyuculuğu) yalnız Allah'a ait olarak görmek.   Arapça
Vahdi   Erkek Bir ve tek olmayla ilgili   Arapça
Vahib   Erkek Bağışlayan, bağışlayıcı. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Vahid   Erkek Bir, tek, yalnız. Allah'ın sıfatlarındandır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Vahiddin   Erkek Tek din, dinin tekliği.   Arapça
Vahit   Erkek Tek, bir   Arapça
Vaid   Erkek Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma.   Arapça
Vail   Erkek Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır: Vail b. Hucr.   Arapça
Vaiz   Erkek Dinsel öğütlerde bulunan kimse.   Arapça
Vakar   Erkek / Kız Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet.   Arapça
Vaki   Erkek l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan.   Arapça
Vakıf   Erkek 1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran. Arafat'ta vakfe yapan.   Arapça
Vakkas   Erkek Okçu, savaşçı. Sahabe isimlerindendir.   Arapça
Vakur   Erkek Ağırbaşlı, temkinli.   Arapça
Vala   Erkek / Kız Yüksek, yüce.   Farsça
Valaşan   Erkek Şanı yüce, şanlı.   Farsça
Valay   Erkek / Kız Yükseklik, yücelik.   Farsça
Valek   Erkek Kurt anlamında kullanılmaktadır.   Pomakça
Vali   Erkek Bir vilayeti idare eden en büyük memur.   Arapça
Valih   Erkek Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran.   Arapça
Vamık   Erkek 1. Seven, aşık. 2. Vamık ile Azra öyküsünün erkek kahramanı.   Arapça
Varaka   Erkek 1. Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt. 2. İlk vahyin gelmesi üzerine Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'i alıp götürdüğü meşhur kişi: Varaka b. Nevfel. 3. Varaka ile Gülşah hikayesinin erkek kahramanı.   Arapça
Vareste   Erkek / Kız 1. Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade. 2. İlişiksiz.   Farsça
Vargın   Erkek / Kız Ulaşan, isteğine kavuşan.   Türkçe
Varid   Erkek 1. Gelen, vasıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında çıkan, söylenen.   Arapça
Varis   Erkek 1. Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden birisi. Mal ve mülkün, bütün değerlerin son ve gerçek sahibi yüce Allah. 2. Varis kelimesi, müslümanlar kastedilerek de kullanılmıştır. 3. Mirasçı, kendisine miras düşen.   Arapça
Varış   Erkek Zeka, anlayış, akıl.   Türkçe
Varlık   Erkek / Kız Yaşam, hayat. Var olan herşey.   Türkçe
Varol   Erkek Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler