Ü Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Übab   Erkek Şiddetli, taşkın sel suyu.   Arapça
Übey   Erkek Sahabedendir. Übey b. Ka'b.   Arapça
Übeyd   Erkek Köle, kölecik, kul.Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Übeydullah   Erkek Allah'ın kulu.   Arapça
Übhet   Erkek Büyüklük, ululuk.   Arapça
Üçel   Erkek / Kız 1. Yüce, yüksek. 2. Arka.   Türkçe
Üçer   Erkek Üç er.   Türkçe
Üçok   Erkek Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.   Türkçe
Üftadegi   Erkek Düşkünlük.   Farsça
Üge   Erkek / Kız Ünlü, şöhretli.   Türkçe
Üke   Erkek / Kız Onur, şeref.   Türkçe
Ülez   Erkek / Kız 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın.   Türkçe
Ülfer   Erkek / Kız Büyük su, ırmak.   Arapça
Ülfet   Erkek / Kız 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.   Arapça
Ülgen   Erkek / Kız 1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad. İsim olarak kullanılmaz.   Türkçe
Ülgenalp   Erkek 1. Yüce, ulu, yiğit. 2. Ülgen alp.   Türkçe
Ülgener   Erkek Yüce, ulu kimse. Ülgen er.   Türkçe
Ülger   Erkek / Kız Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy.   Türkçe
Ülgü   Erkek 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.   Türkçe
Ülke   Erkek / Kız 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan.   Türkçe
Ülkem   Erkek / Kız Yurdum, vatanım.   Türkçe
Ülken   Erkek / Kız Senin yurdun, senin vatanın.   Türkçe
Ülkenur   Erkek / Kız Yurdunu aydınlatan ışık.   Türkçe
Ülker   Erkek / Kız Boğa burcunda yedi yıldızdan biri.   Türkçe
Ülkü   Erkek / Kız Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey.   Türkçe
Ülküm   Erkek / Kız Amacım, ulaşmak istediğim şey.   Türkçe
Ülkümen   Erkek Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse.   Türkçe
Ülküsel   Erkek / Kız Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde.   Türkçe
Ülmen   Erkek Denizci, deniz adamı.   Türkçe
Ümera   Erkek Beyler, emirler.   Arapça
Ümit   Erkek / Kız (bkz. Umut).   Farsça
Ümmet   Erkek / Kız Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad.   Arapça
Ümran   Erkek / Kız (bkz. Ümran).   Türkçe
Ünal   Erkek / Kız 1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al.   Türkçe
Ünalan   Erkek Adı duyulmuş, ün kazanmış.   Türkçe
Ünaldı   Erkek Ün aldı.   Türkçe
Ünalmış   Erkek Ün ve şan kazanmış.   Türkçe
Ünalp   Erkek Tanınmış, ünlü, yiğit.   Türkçe
Ünan   Erkek / Kız İnleme, nalan.   Arapça
Ünay   Erkek / Kız Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler