R Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Rabbani   Erkek 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni kabul edip, O'nun dinine muhalif olana karşı çıkan.   Arapça
Rabi   Erkek Dördüncü.   Arapça
Rabih   Erkek Yararlı, kazançlı, karlı.   Arapça
Rabıt   Erkek Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan.   Arapça
Raci   Erkek 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.   Arapça
Racih   Erkek Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf.   Arapça
Radi   Erkek Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.   Arapça
Rafeddin   Erkek İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Rafet   Erkek Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir.   Arapça
Rafi   Erkek Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi'). Rafi' b. Hadic, sahabeden.   Arapça
Rafih   Erkek Rahat ve huzurlu yaşayan.   Arapça
Rafız   Erkek Bırakan, salıveren.   Arapça
Ragıp   Erkek İçtenlikle isteyen, özleyen   Arapça
Rağıb   Erkek Arzulu, isteyen, rağbet eden. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Rahatefza   Erkek / Kız Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından.   Arapça-Farsça
Rahdan   Erkek Yol bilen.   Farsça
Rahi   Erkek Rahat, huzurlu, dingin.   Arapça
Rahim   Erkek Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur'an'da 220 yerde zikredilmiştir. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrahim).   Arapça
Rahman   Erkek Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in 5 5. suresinin adıdır. Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim olarak kullanılır, (bkz. Abdürrahman).   Arapça
Rahmani   Erkek Allah'tan gelen, kutsal, Allah'a özgü.   Arapça
Rahmet   Erkek / Kız Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama.   Arapça
Rahmeti   Erkek Rahmetle ilgili.   Arapça
Rahmetullah   Erkek Allah'ın esirgemesi, koruması.   Arapça
Rahmi   Erkek Acımayla ilgili.   Arapça
Raid   Erkek Gürleyen, gürüldeyen.   Arapça
Raif   Erkek Acıması olan, merhametli.   Arapça
Raik   Erkek Sade, saf, halis.   Arapça
Raki   Erkek Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir.   Arapça
Rakîb   Erkek Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın isimlerinden.   Arapça
Rakid   Erkek Hareketsiz, durgun, yavaş.   Arapça
Rakik   Erkek 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye.   Arapça
Rakım   Erkek Yazan, çizen. -Yükselti.   Arapça
Ram   Erkek İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi.   Farsça
Ramazan   Erkek Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 18 5. ayette ismi geçen ay ismi.   Arapça
Rami   Erkek Atan, atıcı.   Arapça
Ramiz   Erkek 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren.   Arapça
Rasi   Erkek Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi.   Arapça
Rasif   Erkek 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım.   Arapça
Rasih   Erkek 1. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 2. Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur'an'da Rasihûn olarak geçer.   Arapça
Rasim   Erkek Resim yapan.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler