Ö Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Öcal   Erkek .Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al.   Türkçe
Öcalan   Erkek İntikam alan.   Türkçe
Ödül   Erkek / Kız l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat.   Türkçe
Öge   Erkek / Kız 1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.. Hekim. 4. Ün, şöhret.   Türkçe
Ögeday   Erkek 1. Çok akıllı, bilgili. 2. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu.   Türkçe
Öger   Erkek Akıllı, bilgili kimse.   Türkçe
Öget   Erkek / Kız Beğenilen, aranılan, övülen, iyi güzel.   Türkçe
Ögetürk   Erkek Akıllı, bilgili Türk.   Türkçe
Öğün   Erkek / Kız 1. Kendini yücelt, gurur duy. 2. Zaman vakit. 3. Kez, defa. 4. Önde, ileride olan.   Türkçe
Öğüt   Erkek / Kız Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.   Türkçe
Öke   Erkek (bkz. Öge).   Türkçe
Öker   Erkek Akıllı kimse.   Türkçe
Ökkeş   Erkek 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı.   Arapça
Öklü   Erkek Akıllı.   Türkçe
Ökmen   Erkek Akıllı, zeki, bilgili kimse.   Türkçe
Ökmener   Erkek Akıllı, bilgili kimse.   Türkçe
Öktem   Erkek Güçlü, onurlu, gösterişli, korkusuz.   Türkçe
Öktemer   Erkek (bkz. Öktem).   Türkçe
Ökten   Erkek Akıllı, bilgili, fazıl, kahraman, cesur.   Türkçe
Öktürk   Erkek Akıllı, güçlü Türk.   Türkçe
Ömer   Erkek İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır.   Arapça
Ömür   Erkek / Kız 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik.   Arapça
Ömüral   Erkek Uzun ömürlü ol.   Arapça-Türkçe
Ömürcan   Erkek / Kız Ömrü Uzun Olan   Arapça-Türkçe
Önal   Erkek İleri git, lider ol anlamında.   Türkçe
Önay   Erkek / Kız Ayın ilk günlerindeki hali, hilal.   Türkçe
Öncel   Erkek / Kız 1. Birine göre kendinden önce yerini tutmuş olan kimse. 2. Bizden önce yaşamış olanlar.   Türkçe
Öncübay   Erkek Klavuz, rehber, önder kişi.   Türkçe
Önder   Erkek Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef.   Türkçe
Önel   Erkek / Kız Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.   Türkçe
Önen   Erkek / Kız Hak, adalet.   Türkçe
Öner   Erkek / Kız 1. Önde gelen, başta gelen. 2. Yön. 3. Sıra.   Türkçe
Öngay   Erkek / Kız Jüpiter gezegeni.   Türkçe
Öngel   Erkek Ağır başlı.   Türkçe
Öngü   Erkek 1. İlk, önce, önceki. 2. Direnme, inat.   Türkçe
Öngül   Erkek / Kız 1. Direnen, inatçı kimse. 2. Ön ayak olan, teşvik eden. 3. Kılavuz.   Türkçe
Öngüt   Erkek 1. Saklanarak yanaşma, izinden yürüme. 2. Hücum etmek için elverişli yer.   Türkçe
Önkal   Erkek Ön kal.   Türkçe
Önsal   Erkek Ön sal.   Türkçe
Önsoy   Erkek İlk soy.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler