N Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Nazif   Erkek Temiz, pak, nazik, zarif ve şık giyimli.   Arapça
Nazil   Erkek Yukardan aşağıya inen. Bir yere konan, bir yerde konaklayan.   Arapça
Nazım   Erkek Tanzim eden, düzenleyen. Sıra sıra, dizi dizi olan şey.   Arapça
Nazir   Erkek 1. Taze. 2. Altın. 3. Benzer eş.   Arapça
Nazır   Erkek 1. Nazar eden, nezaret eden, bakan, gözeten. 2. Vekil bakan. 3. Bir yüzü bir tarafa yönelik olan.   Arapça
Nazmi   Erkek Dizme, tertib etme, sıraya koyma. Sıra, tertip. Vezinli, kafiyeli söz.   Arapça
Nazret   Erkek / Kız Tazelik. 2. Bakma, bakış. 3. İdare, reislik. 4. Nazırlık.   Arapça
Neba   Erkek / Kız Haber.   Arapça
Nebahaddin   Erkek Dinin şanı ve şerefi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Nebi   Erkek Haberci. Peygamber.   Arapça
Nebih   Erkek Namlı, şerefli.   Arapça
Nebil   Erkek 1. Yüksek meziyet ve onur sahibi. 2. Akıllı, anlayışlı. Bilgili, faziletli.   Arapça
Necabet   Erkek Soyluluk, soy temizliği.   Arapça
Necaettin   Erkek Dine girip hidayete eren, kurtulan.   Arapça
Necah   Erkek İsteğine ulaşma. Kurtulma. İhtiyaçlarını temin edebilmek.   Arapça
Necat   Erkek Kurtulma, kurtuluş. Selamet.   Arapça
Necati   Erkek Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili. Necati: 15 asır meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa'dır.   Arapça
Neccar   Erkek Dülger. Marangoz. Daha çok lakab olarak kullanılır.   Arapça
Necdet   Erkek Kahramanllık yiğitlik, efelik. Korkusuz olmak.   Arapça
Necef   Erkek Yüksek, sırt tepe, tümsek. Kufe civarlarında Hz. Ali'nin türbesinin bulunduğu yer.   Arapça
Necib   Erkek 1. Soyu sopu temiz pak olan kimse. 2. Asilzade, kıymetli, üstün. 3. Güzel ahlak sahibi. Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Necid   Erkek / Kız Yüksek yayla. Arabistan'ın sahil ovasına ve çukur sahaya zıt olan yüksek kısım.   Arapça
Necil   Erkek Soylu, soyu sopu temiz, kişizade. Asıl.   Arapça
Necip   Erkek Soyu temiz, cömert   Arapça
Neciy   Erkek Sırdaş.   Arapça
Neciyullah   Erkek Allah'ın kurtuluş verdiği kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden.   Arapça
Necmettin   Erkek Dinin Yıldızı   Arapça
Necmi   Erkek Yıldızla ilgili. Necmüddin: Dinin yıldızı. Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır.   Arapça
Neda   Erkek / Kız Çiğ, nem rutubet, (bkz. Şebnem).   Arapça
Nedim   Erkek 1. Meclis arkadaşı, sohbet arkadaşı. 2. Büyükleri fıkra ve hikayeleri ile eğlendiren. Güzel hikayeler anlatan, tatlı konuşan. Nedim: Osmanlı şairlerinden. Asıl adı Ahmed'tir. Lale devri şairlerindendir.   Arapça
Nedret   Erkek / Kız Azlık, seyreklik, az bulunurluk.   Arapça
Nedve   Erkek Görüşme konuşma. Daru'n-Nedve'. Cahiliyye zamanında Mekke'de, kabile işlerini konuşmak için yapılmış olan meşhur bina.   Arapça
Nefer   Erkek 1. Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.   Arapça
Nefi   Erkek Çıkar ile ilgili faydacı, menfaat, kâr. Nefi', Divan edebiyatının başarılı şairlerindendir. 4. Murad zamanında yaşamıştır.   Arapça
Nehib   Erkek 1. Dehşet, korku. 2. Yağmacı, çapulcu. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Nehri   Erkek Nehirle ilgili, nehire ait.   Arapça
Nejad   Erkek Soy, nesil.   Farsça
Nejat   Erkek Soy, asıl / Hesap   Farsça
Nemrud   Erkek Babil'in kurucusu olduğu sanılan hükümdar. M.Ö. 2640'ta yaşamış Hz. İbrahim'i ateşe attırmıştır. Babil kulesinin onun zamanında yapıldığı söylenmektedir. -İsim olarak kullanılmaz.   Arapça
Neptün   Erkek Güneşe yakınlığı 8. sırada olan gezegen.   Latince

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler