N Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Nabi   Erkek 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır.   Arapça
Naci   Erkek Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.   Arapça
Nacil   Erkek Soyu sopu temiz olan kimse.   Arapça
Nadi   Erkek 1. Nida eden, haykıran, çağıran. 2. Toplantı, meclis, (bkz. Nida).   Arapça
Nadim   Erkek Pişmanlık duyan, pişman. Tevbe eden.   Arapça
Nadir   Erkek Seyrek, az, ender bulunur.   Arapça
Naferiz   Erkek 1. Göbek düşüren. 2. Koku saçan.   Farsça
Nafi   Erkek / Kız Yararlı, kArlı. Şifalı, hayır ve fayda verici şeyler yaratan Allah. Esmaü'l-Hüsna'dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır.   Arapça
Nafih   Erkek Üfleyen, üfleyici.   Arapça
Nafiz   Erkek 1. Delen, delip geçen. İçeriye giren, işleyen. 2. Tesir eden, sözü geçen.   Arapça
Nahid   Erkek Venüs (zühre) gezegeni. (Arapça'da) Yeni yetişen kız. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   Farsça
Nahit   Erkek Venüs, Zühre Yıldızı   Farsça
Naib   Erkek 1. Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre hükmeden hakim. 2. Nöbet bekleyen, nöbetle gelen.   Arapça
Nail   Erkek Muradına eren, ermiş, ele geçiren. Naili: Divan edebiyatı şairlerinden olup asıl adı Salih'tir. Manastır'da doğmuş, Mısır'da vefat etmiştir.   Arapça
Naim   Erkek 1. Bollukta yaşayış. 2. Cennetin bir kısmı. Daru'n-Naim: Cennet.   Arapça
Naima   Erkek Haleb'te doğmuş, asıl adı Mustafa Naim'dir. Naima tarihiyle meşhurdur.   Arapça
Naki   Erkek 1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.   Arapça
Nakib   Erkek Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede.   Arapça
Namal   Erkek Adın duyulsun, ün kazan.   Türkçe
Namdar   Erkek Namlı, ünlü.   Farsça
Nami   Erkek Namlı, şöhretli ünlü.   Farsça
Namık   Erkek Yazıcı, katip, yazar   Arapça
Namus   Erkek / Kız 1. Kanun nizam. 2. Ar, edep, haya, ırz. 3. Temizlik, doğruluk. 4. Allah'a yakın olan büyük melek.   Arapça
Namver   Erkek Adlı, ünlü.   Farsça
Namzet   Erkek / Kız 1 Hak kazanmış, aday olmuş, parmakla gösterilmesine ramak kalmış kişi. 2 Sözlü, yavuklu   Arapça
Nasib   Erkek Pay hisse. Birinin elde ettiği şey. Allah'ın kısmet ettiği şey. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Nasıh   Erkek Nasihat eden, öğüt veren. Nasıh-ı Emin: Hz. Nuh (a.s.).   Arapça
Nasır   Erkek Yardımcı, yardım eden (muin). "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur. Abdünnasır.   Arapça
Nasr   Erkek Yardım. Üstünlük (zafer). Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi. Nasrullah: Allah'ın yardımı.   Arapça
Nasreddin   Erkek Yardımcı, imdada yetişen   Arapça
Nasruddin   Erkek (Dine yardımı dokunan. Dilimizde "Nasreddin" şeklinde kullanılır.   Arapça
Nasrullah   Erkek Allah'ın nusreti, yardımı.   Arapça
Nasuh   Erkek 1. Nasihatçı, öğütçü. 2. Halis, temiz.   Arapça
Nasuhi   Erkek Bozulmaz şekilde tevbe edici.   Arapça
Naşid   Erkek Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.   Arapça
Naşir   Erkek Neşreden, dağıtan, yayan, yayınlayan.   Arapça
Naşit   Erkek Şiir söyleyen, şiir okuyan   Arapça
Natık   Erkek 1. Söyleyen konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.   Arapça
Nayab   Erkek / Kız Bulunmaz. Benzeri olmaz.   Farsça
Nayman   Erkek Sekiz. Batı Moğolistan'da yaşayan sekiz kabileden oluşan Türk topluluğu.   Moğolca

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler