M Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Macid   Erkek Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu.   Arapça
Macit   Erkek Şan ve şeref sahibi   Arapça
Mahbub   Erkek 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbub-i Hûda, (Allah'ın sevgilisi) Hz. Muhammed (s.a.s).   Arapça
Mahfi   Erkek Gizli, saklı.   Arapça
Mahfuz   Erkek Korunmuş, gözetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış.   Arapça
Mahin   Erkek (bkz. Hz. Peygamberin isimleri).   Arapça
Mahir   Erkek Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli.   Arapça
Mahmud   Erkek 1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değer. Makam-ı Mahmud: Hz. Muhammed'in en büyük şefaat makamı, cennet. 2. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. 3. Mahmud (Kaşgarlı) Karahanlılar'dan olan bu Türk bilgini "D   Arapça
Mahmur   Erkek 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz.   Arapça
Mahmut   Erkek Övgüye değer   Arapça
Mahsun   Erkek Güçlendirilmiş, güçlü.   Arapça
Mahsut   Erkek Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. Biçilmiş ekin.   Arapça
Mahşer   Erkek Huy, tabiat.   Arapça
Mahur   Erkek / Kız Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam.   Farsça
Mahza   Erkek / Kız Yalnız. Tek. * Sâde. Hâlis. Katıksız. Tam. Anlamlarını taşımaktadır.   Osmanlıca
Mahzun   Erkek Hüzünlü, duygulu, üzgün   Bilinmiyor
Mail   Erkek 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Hevesli, istekli, yetenekli. Taraflı, içten istekli. 3. Andırır, benzer. 4. Tutkun.   Arapça
Makal   Erkek Söz, lakırdı. Söyleme, söyleyiş.   Arapça
Makbul   Erkek Kabul olunmuş, alınmış, alınan. Beğenilen, hoş karşılanan, geçer.   Arapça
Makrun   Erkek / Kız Ulaşmış, kavuşmuş, yakın.   Arapça
Maksud   Erkek 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yer.   Arapça
Maksum   Erkek Ayrılmış, bölünmüş. Kısmet. Rızk-ı Maksum; Allah tarafından takdir edilmiş rızık.   Arapça
Maksur   Erkek 1. Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış. 2. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış.   Arapça
Makul   Erkek Akla uygun bulunan. Akıl ile bilinir, akılla kanıtlanan. Oldukça akıllı, sözü akla yakın.   Arapça
Malik   Erkek 1. Sahip, bir şeye sahip olan, bir şeyi olan. Malikii'l-Mülk, Allah. 2. Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek. 3. Zebanileri idare eden melek. İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu. Ashab bu ismi kullanmıştır.   Arapça
Malkoç   Erkek Akıncı ocağı reisi.   Türkçe
Malum   Erkek Bilinen, belli. Herkesçe bilinen. Faili belli olan fiil.   Arapça
Mamur   Erkek 1. Bayındır, şenlikli. 2. İmar edilmiş, işlenmiş yer. 3. Beyt-i mamur: Kabe.   Arapça
Mana   Erkek / Kız 1. Mana, anlam. 2. İç, içyüzü. 3. Rüya, düş. (bkz. Anlam).   Arapça
Manas   Erkek 1. Hindistan’ın Assam eyaletinde bir nehir. 2. Manas destanında adı geçen Kırgız kahramanı   Türkçe
Mansur   Erkek 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.   Arapça
Manzur   Erkek Bakılan, nazar olunan. Gözde olan, beğenilen.   Arapça
Martin   Erkek Tek kurşun atan bir çeşit tüfek. İtalyanca Martini den gelmekte. Ayrıca ingilizce anlamı ise kırlangıç.   İtalyanca
Maruf   Erkek 1. Herkesçe bilinen tanınmış belli. Meşhur ünlü. 2. Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü.   Arapça
Marut   Erkek Arkadaşı "Harut" ile meşhur olan bir melek olup büyü ile uğraştıklarından dolayı kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyu içerisine hapsedilmişlerdir. İsim olarak kullanılmaz.   Arapça
Masum   Erkek 1. Suçsuz, kabahatsiz, günahsız, ismet sahibi. 2. Saf, temiz. İmam-ı Rabbani'nin oğlu.   Arapça
Masun   Erkek Korunmuş, korunan.   Arapça
Maşuk   Erkek Sevilen, sevilmiş.   Arapça
Matlub   Erkek İstenilen, aranılan, talep edilen şey.   Arapça
Matuk   Erkek Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler