K Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

 

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Ka'B   Erkek 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka'b b. Züheyr (Vll.yy.): Sahabedendir. Rasulullah için okuduğu Kaside-i Bürde çok meşhurdur. Birçok dillere çevirisi yapıldı.   Arapça
Kaan   Erkek 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.   Türkçe
Kabil   Erkek 1. Olabilir, mümkün. 2. Cins, soy, sınıf, tür, çeşit. -Hz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi Habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur.   Arapça
Kadem   Erkek / Kız 1. Ayak. 2. Adım. 3.Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur.   Arapça
Kademran   Erkek / Kız 1. İlerleyen.   Farsça
Kadı   Erkek 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı İyaz: (İyaz b. Musa b. Ümran es-Sebtî: (1083-1149). Meşhur fıkıh ve hadis bilgini. İspanya'da Gırnata kadılığı yaptı. 20'yi aşkın eseri vardır.   Arapça
Kadim   Erkek 1. Ayak basan, ulaşan, varan. 2. Ezeli, evvelsiz. 3. Çok eski zamanlara ait eski atik. 4. Yıllanmış. Kelam-ı Kadim, Kur'an-ı Kerim.   Arapça
Kadir   Erkek 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah'ın isimlerinden. Kur'an-ı Kerim'de 50'ye yakın yerde geçmektedir. Başına"abd" takısı olarak "Abdülkadir" olara   Arapça
Kadirbillah   Erkek 1. Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan. 2. Ebu'l-Ahmed b. İshak. Abbasi halifesi (Öl. 1031). Halife Muktedir'in torunu.   Arapça
Kadirşah   Erkek 1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimelerinden türetilmiş birlesik isimdir.   Arapça-Farsça
Kadreddin   Erkek Dinin kudreti, gücü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Kadri   Erkek 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece.   Arapça
Kadrican   Erkek Değerli, itibarlı, can, ruh. Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim.   Arapça-Farsça
Kadrihan   Erkek ? Değerli hükümdar, yönetici.   Arapça-Türkçe
Kafi   Erkek El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet eden.   Arapça
Kağan   Erkek Hükümdar, hanların hanı   Türkçe
Kağan   Erkek 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen.   Türkçe
Kahhar   Erkek 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah'ın isimlerinden. İsim olarak kullanılmaz. (bkz. Abdülkahhar).   Arapça
Kahir   Erkek / Kız 1. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. 2. Kahredici, zorlayan. 3. Yok eden. 4. Ezici kuvvet. Kahir Billah: Abbasi halifesi. (Ebu Mansur Muhammed el-Mutezid). Muktedir'in kardeşi.   Arapça
Kahraman   Erkek 1. Yiğit, cesur, (bahadır). 2. Hüküm sahibi, iş buyuran. 3. Fars mitolojisinde Rüstem'in yendiği kimse. (bkz. Bahadır).   Farsça
Kahta   Erkek Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya'da aynı isimle yerleşim bölgesi vardır.   Türkçe
Kahya   Erkek 1. Efendi, emir. 2. Ev sahibi, aile reisi. 3. Çiftlik yöneticisi.   Farsça
Kaid   Erkek 1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.   Arapça
Kaim   Erkek 1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra eden. 3. Allah'ın emrini ifa eden.   Arapça
Kainat   Erkek 1. Var olanların hepsi. Yaratıklar. Yer gök. (bkz. Evren).   Arapça
Kalagay   Erkek Al, kırmızı renk.   Türkçe
Kalender   Erkek 1. Dünyadan elini eteğini çekip başı boş dolaşan. 2. Alçak gönüllü, gurur ve kibirden uzak, üstüne başına dikkat etmeyen bulduğu ile yetinen kimse.   Farsça
Kalgay   Erkek 1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan.   Türkçe
Kalhan   Erkek 1. (bkz. Kalgay). 2. Kahramanoğulları'nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşımaktadır.   Türkçe
Kam   Erkek 1. Hekim. 2. Düşünür. 3. Büyücü, sihirbaz.   Arapça
Kamacı   Erkek Top kaması yapan ya da onaran kimse.   Türkçe
Kaman   Erkek Dağların doruğuna yakın olan yerler.   Türkçe
Kamanbay   Erkek (bkz. Kamar).   Türkçe
Kambay   Erkek Hekim, tabib, doktor.   Türkçe
Kamber   Erkek / Kız 1. Sadık dost, köle.   Arapça
Kamer   Erkek / Kız 1. Ay. 2. Sadık hizmetkâr. 3. Kur'an-ı Kerim'in 5 4. suresi.   Arapça
Kamil   Erkek 1. Bütün tam noksansız, eksiksiz. 2. Kemale ermiş olgun. 3. Yaşını başını almış terbiyeli, görgülü. 4. Alim, bilgin, geniş bilgili. (bkz. Kemal).   Arapça
Kamran   Erkek İsteğine kavuşmuş olan.   Farsça
Kamuran   Erkek / Kız 1. KAm sürücü, süren, arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu. 2. Arzusuna erişen, bahtiyar, mutlu.   Farsça
Kamver   Erkek İsteğine kavuşmuş, mutlu.   Farsça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler