İ Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
İbadullah   Erkek 1. Allah'ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok.   Arapça
İber   Erkek / Kız İbretler, alınan kötü dersler.   Arapça
İbhac   Erkek / Kız Sevindirme, sevindirilme.   Arapça
İbiş   Erkek l. Ortaoyunu ve kukla tiplerinde gülünç şahıs. 2. Avanak, sersem. Daha çok takma isim olarak kullanılır.   Türkçe
İbn   Erkek Erkek çocuk demektir. Araplarda birçok şahıs babalarının isimleriyle anılmıştır. İbn Abbas (Abdullah): Rasulullah 'in amcası Abbas'ın oğlu. Sahabedendir.   Arapça
İbra   Erkek / Kız Beri kılma, beraat etme, temize çıkarılma, aklanma.   Arapça
İbrahim   Erkek 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber.   Arapça
İbriz   Erkek / Kız Halis, saf altın.   Arapça
İbsan   Erkek İnsanın yüzü veya huyu güzel olma.   Arapça
İbşar   Erkek / Kız Müjde verme, müjdeleme, muştulama.   Arapça
İcab   Erkek 1. Lazım gelme, gerçek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3. Olumlama, olumlu hale gelme.   Arapça
İcabi   Erkek (bkz. İcab).   Arapça
İci   Erkek 1. Hükümdar veziri vekili. 2. Atmaca.   Farsça
İclal   Erkek / Kız 1. Büyültme, saygı gösterme, ikram. 2. Büyüklük, kudret ve kuvvet.   Arapça
İcmal   Erkek / Kız 1. Özetleme. 2. Özet. 3. Cem, toplama.   Arapça
İçkin   Erkek / Kız Varlığın içinde bulunduğu varlığın yapısına karışmış olan. 2. Yalnızca bilinçte olan. 3. Deney içinde kalan, deneyi aşmayan. 4.Dünya içinde dünyada olan.   Türkçe
İçöz   Erkek İçli, özlü değerli.   Türkçe
İçten   Erkek / Kız Yürekten, candan, samimi. En önemli, can alıcı noktasından.   Türkçe
İdikut   Erkek 1. Kutlu, saadetli. 2. Yüksek rütbeli. 3. Eski Türklerde bir hükümdar ünvanı.   Türkçe
İdris   Erkek 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. İlim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İdris peygamber. 4. İlk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığ   Arapça
İfaza   Erkek / Kız 1. Feyizlendirme, feyz ve nur verme. 2. Kabı taşıncaya kadar doldurma.   Arapça
İfdal   Erkek / Kız 1. Lütuf ve bağış.   Arapça
İfhar   Erkek Onurlandırma, üstün etme.   Arapça
İftihar   Erkek / Kız 1. Şeref, şan. 2. Övünme.   Arapça
İğdemir   Erkek Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç.   Türkçe
İhlas   Erkek 1. Halis, temiz doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3. Kur'an-ı Kerim'in 11 2. suresinin adı.   Arapça
İhsan   Erkek 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik.   Arapça
İhtimam   Erkek Dikkatle çalışma, önemle inceleme.   Arapça
İhtiram   Erkek Saygı, hürmet.   Arapça
İhtişam   Erkek / Kız Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem.   Arapça
İhvan   Erkek / Kız 1. Sadık, samimi candan dostlar. 2. Aynı tarikata mensup insanlar.   Arapça
İhya   Erkek / Kız 1. Diriltme, diriltilme, canlandırma. 2. Taze can verircesine iyilik lütfetme. 3. Yeniden kuvvetlendirme. 4. Uyandırma, canlandırma, tazelik verme. 5. Allah'ın sıfatlarından.   Arapça
İkan   Erkek / Kız Sağlam biliş, bilme.   Arapça
İkbal   Erkek / Kız 1. Birine doğru dönme. 2. Baht-talih. 3. İşlerin yolunda gitmesi, bahtlı, saadetli, mutlu olması. 4. Arzu, istek.   Arapça
İkbar   Erkek / Kız Büyük, ulu görme, görülme.   Arapça
İkdam   Erkek / Kız 1. İlerleme. 2. İlerlemeye çalışma.   Arapça
İklim   Erkek / Kız Bir ülke ya da bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olayların tümü.   Yunanca
İkram   Erkek / Kız 1. Hürmet, saygı gösterme. 2. Ağırlama. 3. Bir şeyi hediye, armağan olarak verme. 4. Hesap dışı yapılan inceleme.   Arapça
İkramullah   Erkek Allah'ın ikramı, nimeti, bağışı.   Arapça
İksir   Erkek / Kız 1. Ortaçağ kimyacılarının olağanüstü etkili güçte varsaydıkları cisim. 2. Etkili, yarar şurup. 3. En etkili neden.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler