H Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

 

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Habban   Erkek Güney Arabistan'da bir kasaba.   Arapça
Habeşi   Erkek Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup.   Arapça
Habib   Erkek Sevgili. Seven, dost.   Arapça
Habibullah   Erkek Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber.   Arapça
Habil   Erkek Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir.   Arapça
Habir   Erkek 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenab-ı Hak.   Arapça
Haccac   Erkek 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakail'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından.   Arapça
Hace   Erkek 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. Daha çok lakab olarak kullanılır.   Farsça
Hacı   Erkek 1. Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden, hacı. 2. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse.   Arapça
Hacib   Erkek Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Hacir   Erkek 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan.   Arapça
Haddas   Erkek / Kız Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı.   Arapça
Hadi   Erkek 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.   Arapça
Hadic   Erkek Erken doğan oğlan çocuğu.   Arapça
Hadid   Erkek 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı.   Arapça
Hadim   Erkek Hizmetkar, yardım eden. Hadim-i Harameyn: Harem-i Şerifin hizmetkarı. Hicaz'ın alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap.   Arapça
Hadis   Erkek Hz.Muhammed'in söz ve davranışları   Arapça
Hafi   Erkek 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam.   Arapça
Hafid   Erkek Erkek torun.   Arapça
Hafiz   Erkek 1. Allah'ın adlarındandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur'an'ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse.   Arapça
Hafız   Erkek Ezberleyen / Özellikle Kuran-ı Kerim'i ezbere okuyan   Arapça
Hafizüddin   Erkek Dinin koruyucusu. Daha çok unvan olarak verilir.   Arapça
Hakan   Erkek 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan.   Türkçe
Hakem   Erkek 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2. Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3. Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4. Allah'ın isimlerinden. Hüküm veren, karar v   Arapça
Hakgüzar   Erkek / Kız Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan.   Arapça-Farsça
Haki   Erkek ı. Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi. 2. Topraktan, toprağa mensup. Mütevazi kişi.   Farsça
Hakim   Erkek 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.   Arapça
Hakkı   Erkek 1. Doğruluk ve insaf sahibi. 2. Bir insana ait olan şey. 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. Emek. 5. Pay, hisse. 6. Layık, münasip.   Arapça
Haktan   Erkek Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği.   Türkçe
Haktanır   Erkek Herkesin hakkını gözeten kimse.   Arapça-Türkçe
Halas   Erkek Kurtuluş, kurtulma.   Arapça
Halaskar   Erkek Kurtarıcı.   Arapça
Haldun   Erkek Devamlılar, sürekli olanlar.   Arapça
Halef   Erkek 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse.   Arapça
Halid   Erkek 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı.   Arapça
Haliddin   Erkek Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü.   Arapça
Halife   Erkek 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.   Arapça
Halil   Erkek Samimi dost, Allah'ın dostu.   Arapça
Halilullah   Erkek Allah'ın dostu. Hz. İbrahim (a.s.).   Arapça
Halim   Erkek 1. Sakin, sessiz. 2. Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu. Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılması tercih edilir.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler