G Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Gaffar   Erkek 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah'ın isimlerinden. -(bkz. Abdülgaffar).   Arapça
Gafur   Erkek Mağfiret eden, yarlığayan, affeden, bağışlayan, merhamet eden Allah. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Gaffar).   Arapça
Gagauz   Erkek 1. Gökoğuzlar. 2. Hristiyanların Ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi. Balkanlar ve Rusya'da yaşamaktadırlar. Deliorman, Dobruca, Beşerabya ve Ukrayna'da oturan Hristiyan Türklere verilen ad.   Türkçe
Galib   Erkek 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün baskın. Şeyh Galip: Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. Türk dil kurallarına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Galip   Erkek Yenen, üstün gelen   Arapça
Gani   Erkek 1. Zengin varlıklı, bol doygun. 2. Sahip olduğunda fazlasını istemeyen. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdülgani).   Arapça
Ganim   Erkek Ganimet alan.   Arapça
Garib   Erkek 1. Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. Türk dil kuralları açısından "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Garip   Erkek Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf   Türkçe
Gavs   Erkek 1. Suya dalma, dalgıçlık. 2. Yardım muavenet. 3. Yardım istemek için bağırmak. 4. Yardımcı, imdada yetişen. 5. Allah'ın velileri, hakkında kullanılır. Daha çok ünvan olarak verilir. Gavs-ı Azam: Tarikat kurucusu,   Arapça
Gayret   Erkek / Kız 1. Çalışma, çabalama. 2. Kıskanma, çekememe. 3. Aziz ve kutsal bir şeye tecavüz edildiğini görmekten doğan asil temiz duygu.   Arapça
Gaza   Erkek Din uğruna savaş.   Arapça
Gazal   Erkek 1. Ceylan. 2. Geyik, âhû. 3. Geyik yavrusu. 4. Güzel göz, irigöz.   Arapça
Gazanfer   Erkek 1. İri arslan, şir. 2. Cesur, yürekli, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.   Arapça
Gazel   Erkek 1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. 3. Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.   Arapça
Gazi   Erkek 1. Allah yolunda savaşan kişi. 2. Gaza sırasında yaralanan kimse. 3. Gaza sırasında yararlıklar gösteren kumandanlara verilen unvan. 4. 2. Mahmud zamanında çıkarılan altın sikke.   Arapça
Gazir   Erkek 1. Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.   Arapça
Gaziyüddin   Erkek Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan.   Arapça
Gazzal   Erkek İplikçi.   Arapça
Gazzali   Erkek İslam aleminin büyük mütefekkirlerinden. Babası "Gazzal-iplikçi" sanatçısı olduğu için kendisine Gazali adı verilmiştir.   Arapça
Gencal   Erkek Genç kal. -(bkz. Genç).   Türkçe
Gencay   Erkek Ayın bir haftalık oluncaya kadar ki şekli, hilal.   Türkçe
Gence   Erkek Kuzey Azerbaycan'ın Baku'dan sonra en büyük şehri.   Farsça
Gencer   Erkek Yeni taze, körpe kimse, yiğit.   Türkçe
Genco   Erkek Genç   Türkçe
Genç   Erkek 1.Hazine define. 2. (a.) Naz, eda, cilve.   Farsça
Gençyaz   Erkek / Kız İlkbahar.   Türkçe
Gerçel   Erkek Astrolojide öğle zamani, Reel Sayi, Gercek   Türkçe
German   Erkek Hisar, kale   Farsça
Gevan   Erkek Kahramanlar, yiğitler.   Farsça
Gezegen   Erkek Güneş etrafında dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı.   Türkçe
Gilman   Erkek 1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. 2. Köleler, esirler. 3. Cennette hizmet gören erkekler.   Arapça
Gılman   Erkek Kuran’da cennet hizmetkarı   Arapça
Gilşah   Erkek / Kız 1. Balçık şah. 2. Balçıkta yapıldığı için Hz. Adem'in lakabı. 3. Farsların masal kahramanı Keyyummers'in lakabı.   Farsça
Girami   Erkek Aziz, muhterem, saygın ulu.   Farsça
Giray   Erkek / Kız Kuvvetli, kudretli. Kırım hanları tarafından unvan olarak kullanılmıştır.   Türkçe
Girgin   Erkek / Kız Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen.   Arapça
Giryar   Erkek / Kız Ağlayıcı, ağlayan, (bkz. Nalan).   Farsça
Gıyas   Erkek Yardım, gavs, nusret.   Arapça
Gıyaseddin   Erkek Dinin yayılması için yardımı dokunan zat. Gıyaseddin Keyhüsrev I: Anadolu Selçuklu Sultanı. Türk dil kuralına göre "d/t" olur.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler