F Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Fadale   Erkek 1. Faziletli. 2. Rasulullah'a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur.   Arapça
Fadıl   Erkek (bkz. Fâzıl).   Arapça
Fadl   Erkek 1. İyilik. 2. Fazilet. 3. Erdemlilik. Fadl b. Abbas b. Abdülmuttalib: Rasulullah'ın amcası Abbas (r.a.)'ın oğludur.   Farsça
Fahhar   Erkek 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı.   Arapça
Fahim   Erkek 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı. 2. Ulu, büyük, sayan.   Arapça
Fahir   Erkek 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel.   Arapça
Fahreddin   Erkek Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı.   Arapça
Fahrettin   Erkek Karşılıksız kabul edilen görev, iş   Arapça
Fahri   Erkek Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan). Fahri aza, fahri üye; maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi.   Arapça
Faik   Erkek 1. Üstün, seçkin, yüksek, ileri. 2. Mümtaz, manevi olarak üstün olan.   Arapça
Faiz   Erkek Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan. Kur'an'da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir.   Arapça
Fakı   Erkek Fakih'ten bozma kelime. Anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan.   Türkçe
Fakih   Erkek l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini.   Arapça
Fakir   Erkek Yoksul   Türkçe
Falih   Erkek 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken.   Arapça
Farabi   Erkek 870-950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış Türk filozofudur. Kendisine muallim-i sani (Aristo'dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük tesiri vardır. Kanun d   Arapça
Faris   Erkek 1. Atlı (süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.   Arapça
Faruk   Erkek 1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır.   Arapça
Farûki   Erkek Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup.   Arapça
Faryab   Erkek 1. Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer. 2. Eski Horasan'da Delh'e yakın bir şehir.   Farsça
Fatih   Erkek 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet. İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden   Arapça
Fatin   Erkek 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık.   Arapça
Fayih   Erkek Kendiliğinden dağılan güzel koku.   Arapça
Faysal   Erkek 1. Keskin hüküm, karar. 2. Halletme, neticelendirme. 3. Keskin kılıç. 4. Hakim.   Arapça
Fazıl   Erkek 1. Faziletli, fazilet sahibi. 2. Erdemli, faik, üstün. (bkz. Faik, Fadıl).   Arapça
Fazlı   Erkek 1. Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2. Fazla, ziyade, artık, baki. 3. İki sayının birbirinden olan farkları. 4. İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk.   Arapça
Fazlullah   Erkek Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü.   Arapça
Fecri   Erkek Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması.   Arapça
Fedai   Erkek l. Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan. 2. Allah yoluna başkoymuş.   Arapça
Fedakar   Erkek Birleşik isim. Kendini veya şahsi menfaatlerini esirgemeyen.   Farsça
Fedayican   Erkek Canını vermeye hazır, canını verme.   Arapça-Farsça
Fehim   Erkek Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.   Arapça
Fehmi   Erkek Fehme mensup, fehim ile ilgili (bkz. Fehim).   Arapça
Felah   Erkek Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık.   Arapça
Felak   Erkek / Kız 1. Gün ağarması. 2. Kur'an-ı Kerim'in 11 3. suresinin adı.   Arapça
Felin   Erkek / Kız Mantar.   Arapça
Fener   Erkek İçinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfaza.   Yunanca
Ferağ   Erkek Serin rüzgar.   Farsça
Ferahet   Erkek / Kız Şan ve şeref.   Farsça
Feramuş   Erkek Unutma, hatırdan çıkma, nisyan.   Farsça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler