E Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

 

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Eban   Erkek Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir.   Arapça
Ebbedullah   Erkek Allah ebedi eylesin, daim eylesin.   Arapça
Ebecen   Erkek Akıllı çocuk.   Türkçe
Ebed   Erkek / Kız Sonu olmayan gelecek.   Arapça
Eber   Erkek / Kız Hayırlı, şerefli, faziletli.   Arapça
Ebher   Erkek En parlak.   Arapça
Ebra   Erkek 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme.   Arapça
Ebrar   Erkek / Kız 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.   Arapça
Ebu   Erkek Baba, ata. (bkz. Ebi, peder).   Arapça
Ebu Ali Sina   Erkek (İbn Sina). Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini.   Türkçe
Ebu Cehil   Erkek (Ebu'l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam'ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. Mekkeli müşrik. Müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. Cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında Ebu Cehil denildi. Hakkında ayetler indi   Arapça
Ebu Davud   Erkek Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte'den birisi olan Sünen-i Ebu Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir.   Arapça
Ebu Eyyub El-Ensari   Erkek Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine'ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul'a kadar gelip Bizanslılarla savaştı.   Arapça
Ebu Hanife   Erkek (Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-Bağdat 787). Kabil'den gelen büyük babası Kufe'ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmam-ı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bil   Arapça
Ebu Hureyre   Erkek Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir.   Arapça
Ebu Ubeyde B. El-Cer   Erkek (571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye'de vefat elti.   Arapça
Ebu Zer   Erkek Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi.   Arapça
Ebu Zer El-Gıfari   Erkek -Sahabedendir.   Arapça
Ebubekir   Erkek Deve yavrusunun babası. Hulefa-i Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah (s.a.s)'ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur.   Arapça
Ebyar   Erkek / Kız Pek ak, pek beyaz.   Arapça
Ecemiş   Erkek Çok bilmiş.   Türkçe
Ecer   Erkek Yeni, güzel, iyi.   Türkçe
Ecir   Erkek 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.   Arapça
Ecmel   Erkek / Kız En güzel, en yakışıklı.   Arapça
Ecved   Erkek 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur.   Arapça
Edebali   Erkek (Öl: 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu.   Türkçe
Edgü   Erkek İyi.   Türkçe
Edgüalp   Erkek İyi yiğit.   Türkçe
Edgüer   Erkek (bkz. Edgü).   Türkçe
Edgükan   Erkek (bkz. Edgü).   Türkçe
Edhem   Erkek Karayağız at. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem: İslam tarihinde meşhur sofi   Arapça
Edib   Erkek 1. Edepli, terbiyeli, zarif, nazik. 2. Edebiyatla uğraşan kimse. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Edip Ahmet Yükneki: (XII. yy.) Türk şair yazar. Tek ve önemli yapıtı Süleymaniye kütüphaneside mevcut olan Atabetul H   Arapça
Edim   Erkek Fiil, amel.   Arapça
Edip   Erkek Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi   Bilinmiyor
Ediz   Erkek 1. Yüksek, yüksek yer. 2. Ulu, yüce, değerli.   Türkçe
Edris   Erkek (bkz. İdris).   Arapça
Efadil   Erkek Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer.   Arapça
Efahim   Erkek En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler.   Arapça
Efazıl   Erkek (bkz. Efadıl).   Arapça
Efdal   Erkek / Kız 1. Çok faziletli, yüksek derecede. 2. Tercihe şayan, müreccah.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler