D Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

 

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Dadaş   Erkek 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit.   Türkçe
Dafi   Erkek l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.   Arapça
Dağaşan   Erkek Dağaşan.   Türkçe
Dağdelen   Erkek (bkz. Dağaşan).   Türkçe
Dağhan   Erkek Eski Türklerde dağ tanrısı. İsim olarak kullanılmaz.   Türkçe
Dağıstan   Erkek Halkının kökü türk olan bir kuzey kafkasya ülkesi.   Türkçe
Dağtekin   Erkek (bkz. Dağaşan).   Türkçe
Dahhak   Erkek Çok gülen, çok gülücü. Daha çok lakab olarak kullanılır.   Arapça
Dahi   Erkek Üstün zeka sahibi.   Arapça
Daim   Erkek Devamlı sürekli, her zaman.   Arapça
Dalan   Erkek 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.   Türkçe
Dalayer   Erkek Deniz adamı.   Türkçe
Daldal   Erkek Kahraman, yiğit-   Türkçe
Dalga   Erkek / Kız 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi.   Türkçe
Dalokay   Erkek Çok beğenilen.   Türkçe
Daman   Erkek 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.   Farsça
Damir   Erkek 1 Zayıf, ince. 2 Kalb. * Niyyet.   Osmanlıca
Damra   Erkek Peygamberimizin erkek süt kardeşinin ismidir. Anlamı bilinmiyor.   Arapça
Dana   Erkek 1. Bilen, bilici, bilgin.   Farsça
Daniş   Erkek 1. Bilim, bilgi, ilim. Ehl-i daniş: Bilgi sahipleri. Daniş-Merd: Bilgili, Tanzimattan önce kadıların yanında stajer olarak çalışan kimse. Danişmend: Sultan Melikşah'ın alimlerinden emir Danişmend'in kurmuş olduğu bir Türk devlet ve sülalesi.   Farsça
Daniyal   Erkek Ben-i İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır: a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal.   İbranice
Darcan   Erkek 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe.   Türkçe
Darekutni   Erkek Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer. Tanınmış muhaddislerdendir (917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır.   Arapça
Darga   Erkek Başkan, lider.   Türkçe
Darimî   Erkek Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri Camiu's-Sahih'dir.   Arapça
Davud   Erkek Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismi geçer. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.   İbranice
Davut   Erkek Davut peygamberin adı   İbranice
Dede   Erkek / Kız 1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4. Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. Örfte isim olarak kullanılırk   Türkçe
Değer   Erkek / Kız 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar.   Türkçe
Deha   Erkek Dahi, zekâca çok üstün olan   Türkçe
Dehna   Erkek / Kız Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan'da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı.   Arapça
Dehri   Erkek / Kız Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz.   Arapça
Delal   Erkek / Kız İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve.   Arapça
Delfin   Erkek / Kız Suda yaşayan memeli. (Yunus)   Yunanca
Demir   Erkek Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.   Türkçe
Demirağ   Erkek ? Demirden ağ.   Türkçe
Demiralp   Erkek Demir gibi sağlam ve yiğit.   Türkçe
Demiray   Erkek Demir gibi.   Türkçe
Demircan   Erkek (bkz. Demirağ).   Türkçe
Demirdelen   Erkek (bkz. Demirağ).   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler