Ç Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Çağa   Erkek / Kız Çocuk.   Türkçe
Çağaçar   Erkek Çağ açacak kimse.   Türkçe
Çağakan   Erkek Çağı yakalayan, çağdaş.   Türkçe
Çağan   Erkek Bayram, şenlik.   Türkçe
Çağanak   Erkek Körfez, liman.   Türkçe
Çağar   Erkek 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.   Türkçe
Çağatay   Erkek 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad. Çağatay Han: Cengiz Han'ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yas   Türkçe
Çağdaş   Erkek Aynı çağda yaşayan, çağa uygun   Türkçe
Çağılı   Erkek / Kız 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla.   Türkçe
Çağın   Erkek / Kız Yıldırım, şimşek.   Türkçe
Çağkar   Erkek Canlı, dinamik, çalışkan.   Türkçe
Çağlar   Erkek / Kız Çağlayan, şelale (bkz. Şelale).   Türkçe
Çağman   Erkek Çağın insanı.   Türkçe
Çağnur   Erkek / Kız Çağın nuru, zamanın nuru.   Türkçe
Çağrı   Erkek / Kız 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.   Türkçe
Çağrıbey   Erkek (990-1060) Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’in kardeşidir. Tuğrul Bey’le devleti ortak yönetmişlerdir.   Türkçe
Çaka Bey   Erkek Oğuzların Çavuldur boyundan olan Türk beyi. XI. yy. ilk yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu.   Türkçe
Çakar   Erkek Parıldayan, ışık veren.   Türkçe
Çakır   Erkek / Kız Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi.   Türkçe
Çakman   Erkek 1. Amacına erişen, ulaşan kimse. 2. Süt mavisi.   Türkçe
Çakmur   Erkek 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş. 3. Pinti.   Türkçe
Çalap   Erkek 1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.   Türkçe
Çalapkulu   Erkek Tanrı kuluAbdullah.   Türkçe
Çalapöver   Erkek Tanrı'nın övgüsüne mazhar olmuş kişi.   Türkçe
Çalgan   Erkek Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan su.   Türkçe
Çalkın   Erkek Alev.   Türkçe
Çapan   Erkek Tatar, ulak, postacı.   Türkçe
Çavaş   Erkek 1. Güneş. Güneşli yer. 2. Güney.   Türkçe
Çavlan   Erkek / Kız Büyük çağlayan.   Türkçe
Çavlı   Erkek / Kız Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar: (Öl. 1146). Selçuklu emiri. Sultan Mesud döneminde yararlı işler yaptı.   Türkçe
Çavuş   Erkek Askerde bir rütbe   Türkçe
Çaykara   Erkek / Kız Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu.   Türkçe
Çelebi   Erkek 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş   Türkçe
Çelen   Erkek 1. Yakışıklı delikanlı. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri. 3. Açıkgöz, becerikli, kurnaz. 4. Evlerin dışında bulunan saçak.   Türkçe
Çelik   Erkek 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.   Türkçe
Çelikel   Erkek Çelik gibi güçlü el.   Türkçe
Çeliker   Erkek Çelik gibi güçlü kimse.   Türkçe
Çelikhan   Erkek Güçlü hakan, yönetici.   Türkçe
Çelikkan   Erkek Güçlü soydan gelen kimse.   Türkçe
Çeliköz   Erkek (bkz. Çelik).   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler