C Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

 

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Cabbar   Erkek (bkz. Cebbar).   Arapça
Cabgu   Erkek 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.   Arapça
Cabir   Erkek 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey'atından sonra   Arapça
Cafer   Erkek Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır. Muhammed b. el-Bakır'ın yerine imamete geçmiştir. Cafer-i Tayyar: Hz. Alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur.   Arapça
Cahid   Erkek Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır.   Arapça
Cahit   Erkek Çalışan çaba gösteren / İnatçı, ayak direyen   Bilinmiyor
Cahiz   Erkek 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.   Arapça
Caiz   Erkek 1. Geçer. 2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir.   Arapça
Calib   Erkek Çekici, celbedici, cazib.   Arapça
Calp   Erkek Güçlü, kuvvetli, gayretli.   Arapça
Calut   Erkek Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öld   Arapça
Cami   Erkek 1. Derleyen, toplayan. 2. İçine alan. 3. Cuma namazı kılınan mescid. 4. En az sekiz bablık hadis kitabı. Molla Cami: İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrah   Arapça
Can   Erkek 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili.   Farsça
Canal   Erkek / Kız 1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol.   Türkçe
Canalp   Erkek Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit.   Türkçe
Canay   Erkek / Kız Ay gibi temiz, saf, parlak kimse.   Türkçe
Canaydın   Erkek Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse.   Türkçe
Canbek   Erkek 1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636): Kırım hanı. Devlet Giray'ın torunu. Şakay Mübarek Giray'ın oğlu. Selamet Giray'ın son zamanlarında kalgay (veliaht) oldu. Arkasından han oldu. IV. Murat tarafından Rodos'a sürüldü   Türkçe
Canberk   Erkek Güçlü, sağlam kimse.   Türkçe
Canbey   Erkek Canım gibi sevgili.   Türkçe
Canbulat   Erkek Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi.   Türkçe
Candaner   Erkek İçten, samimi, dost kimse.   Türkçe
Candar   Erkek 1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız.   Türkçe
Candeğer   Erkek Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.   Türkçe
Candemir   Erkek Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli.   Türkçe
Candoğan   Erkek Cana doğan.   Türkçe
Candost   Erkek Gercek arkadaş ve dostluk   Türkçe
Canel   Erkek / Kız İçten uzatılan el, dostluk eli.   Türkçe
Caner   Erkek Delikanlı, genç, dinamik. Can ve er kelimelerinden birleşik isim.   Türkçe
Canfeda   Erkek / Kız Canını veren, özverili kimse. Canfeda Hatun: III. Murad'ın annesinin en gözde cariyesiydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı.   Farsça
Canfer   Erkek 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın.   Farsça
Cangiray   Erkek (bkz. Giray).   Türkçe
Cangün   Erkek Doğduğu gün çok sevinilen kimse.   Türkçe
Cangür   Erkek Canlı, neşeli kimse.   Türkçe
Canib   Erkek / Kız Ön taraf, cihet. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.   Arapça
Cankan   Erkek Soyu temiz, asil kimse.   Türkçe
Cankat   Erkek Yaşamına can ekle, sevinçle dolu   Türkçe
Cankut   Erkek 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse.   Türkçe
Canol   Erkek Canım ol, can gibi içten ol.   Türkçe
Cansal   Erkek (bkz. Can). -Can ve sal kelimelerinden birleşik isim.   Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler