B Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

 

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Baba   Erkek 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen sara   Türkçe
Babür   Erkek 1. Böbürlenme. 2. Hükümdar. Babürşah. Zahirettin Muhammed (1483-1530). Hindistan'daki Türk-Hint İmparatorluğu'nu kuran kişi.   Türkçe
Badi   Erkek 1. Rüzgara veya havaya ait. 2. Geçici. Badi Ahmed (1839-1908). Türk yazar ve şair.   Farsça
Bağatur   Erkek Cesur yiğit.   Türkçe
Bağdaş   Erkek Yakın arkadaş, dost.   Türkçe
Bağış   Erkek / Kız 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama.   Türkçe
Bağışcan   Erkek (bkz. Bağış).   Türkçe
Bağışhan   Erkek (bkz. Bağış).   Türkçe
Bağlam   Erkek / Kız 1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde   Türkçe
Baha   Erkek 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma. Bahailik mezhebinin kurucusu.   Arapça
Bahaddin   Erkek Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.   Arapça
Bahadır   Erkek Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan'da hükümdarlık yapmış Türk lider.   Farsça
Bahadırhan   Erkek (bkz. Bahadır).   Türkçe
Bahaeddin   Erkek (bkz. Bahaddin). Bahaeddin Ahmed Efendi (Bursa 1741-1794): Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı.   Arapça
Bahamra   Erkek / Kız Irak'ta bir yer.   Arapça
Bahaullah   Erkek Allah katında değer ve kıymet sahibi.   Arapça
Bahir   Erkek 1. Deniz, derya. 2. Yalancı, ahmak, alık. 3. Ekin sulayıcı, sulayan. 4. Belli, besbelli, açık, apaçık. 5. Işıklı, parlak, güzel. Bahir (Abdurrahman) İst. 1688-1746). Osmanlı dönemi kadılarından. Şair, bestekar.   Arapça
Bahit   Erkek Bahtı açık şanslı.   Arapça
Bahra   Erkek Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi.   Arapça
Bahri   Erkek 1. Denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. Denizci, levent. 3. Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.   Arapça
Bahtever   Erkek Şah Avrangzeb'in gözde kadınlarından biri.   Türkçe
Bahtı   Erkek 1. Bahtla, kaderle ilgili. 2. Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası.   Arapça
Bahtiyar   Erkek / Kız 1. Bahtlı, talihli. 2. Mesud, mutlu. Bahtiyar (Ebu Mansur) (942-978). Büveyhilerin hükümdarlarından biri.   Arapça-Farsça
Bakanay   Erkek / Kız ? Gökyüzünde duran ay, açık seçik.   Türkçe
Baki   Erkek 1. Allah'ın isimlerindendir. Genellikle "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülbaki). Kalıcı, sürekli, devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz. 2. Artan, kalan, geriye kalan. 3. Korunmuş. Baki: Ünlü Türk şairlerinden   Arapça
Bakır   Erkek l. İnceleyen, tetkik edip açıklayan. 2. Arslan. 3. Hz. Hüseyin'in Zeyne'l-Abidin'den torununun adı.   Farsça
Bakyazı   Erkek / Kız Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet.   Türkçe
Bala   Erkek 1. Çocuk yavru. 2. Yüksek, yüce, yukarı, (bkz. Ali). 3. Azat. 4. Yedek atı.   Türkçe
Balaban   Erkek 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban: Gıyasu'd-Din Uluğ Hanın IV. yy. başlarında Aybek tarafından İltutmuş'dan sonraki en büyük hükümdar.   Türkçe
Balahan   Erkek Çocuk hakan, yavru kağan.   Türkçe
Balaman   Erkek (bkz. Balaban).   Türkçe
Balamir   Erkek Eski bir Türk kağanı. (IV. yy.) Alanları ve Ostrogotları yenerek batıya sürdü.   Türkçe
Balatekin   Erkek (bkz. Balaban).   Türkçe
Balcan   Erkek (bkz. Baldan).   Türkçe
Baldemir   Erkek Güçlü, kuvvetli, şirin.   Türkçe
Baler   Erkek Tatlı dilli, cana yakın kimse.   Türkçe
Bali   Erkek Eski, koca, köhne.   Arapça
Balibey   Erkek Osmanlı beylerinden. Bosna beyi olarak Kanuni'nin Belgrad Seferine katıldı. Mohaç savaşında (1526) düşmanı iki yandan çevirerek zaferin kazanılmasında büyük payı oldu.   Arapça-Türkçe
Balım   Erkek / Kız 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş.   Türkçe
Balisoy   Erkek Eski, köklü soydan gelen.   Arapça-Türkçe

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler