A Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

İsim Cinsiyet Anlamı Kökeni
Abad   Erkek 1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar.   Farsça
Abadi   Erkek Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini (1555).   Farsça
Abaka Han   Erkek İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu.   Türkçe
Abay   Erkek Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu.   Türkçe
Abaza   Erkek Karaçay Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden.   Türkçe
Abbad   Erkek -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan.   Arapça
Abbas   Erkek 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman olmuştur.   Arapça
Abbaz   Erkek Yüzgeç, yüzücü.   Farsça
Abdi   Erkek Kulluk ve itaat eden.   Arapça
Abdu'L-Melik   Erkek Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın isimlerindendir.   Arapça
Abdulkadir   Erkek Herşeye güce yeten   Arapça
Abdullah   Erkek Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.   Arapça
Abdulmuttalip   Erkek Hz. Muhammed’in dedesinin adı. Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz yorumları ile bize yardımcı olabilirler.   Arapça
Abdurrahman   Erkek Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir.   Arapça
Abdurrauf   Erkek Rauf olan Allah'ın kulu. (bkz. er-Rauf).   Arapça
Abdussabur   Erkek Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. es-Sabur).   Arapça
Abdüddar   Erkek Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir.   Arapça
Abdüla'La   Erkek En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.   Arapça
Abdülafuv   Erkek Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv).   Arapça
Abdülali   Erkek Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.   Arapça
Abdülalim   Erkek Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir.   Arapça
Abdülazim   Erkek Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim).   Arapça
Abdülaziz   Erkek Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın isimlerindendi r. Sultan Abdülaziz: 3 2. Osmanlı padişahının adı.   Arapça
Abdülbaki   Erkek Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki).   Arapça
Abdülbari   Erkek Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.   Arapça
Abdülbasir   Erkek Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah'ın kulu. (bkz. el-Basir).   Arapça
Abdülbasıt   Erkek Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt).   Arapça
Abdülbedi   Erkek Allah'ın isimlerinden.Bedi'nin kulu. (bkz. el-Bedi).   Arapça
Abdülberr   Erkek Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Berr).   Arapça
Abdülcebbar   Erkek Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın isimlerindendir.   Arapça
Abdülcelil   Erkek Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu. Celil, Allah'ın isimlerindendir.   Arapça
Abdülcemal   Erkek Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu.   Arapça
Abdülcevat   Erkek Cömert olan Allah'ın kulu.   Arapça
Abdülehad   Erkek Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir.   Arapça
Abdülesed   Erkek Aslan'ın kulu.Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.   Arapça
Abdülevvel   Erkek Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu.   Arapça
Abdülezel   Erkek Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu.   Arapça
Abdülferid   Erkek Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid).   Arapça
Abdülfettah   Erkek ? Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın isimlerindendir.   Arapça
Abdülgaffar   Erkek Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.   Arapça

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler