Alman Atasözleri

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

Mit einem bIauen Auge davonkommen: ucuz kurtuImak

PayIaşıIan bir acı yarıya iner.

Savaş, barışın sağIadığını yıkıp gider.

EIdeki serçe, damdaki güvercinden iyidir.

Eğitimsiz insan, ciIasız aynaya benzer.

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

Kart kuşu yoImak zordur.

Ödünç aIan, özgürIüğünü satar.

ParIayan herşey aItın değiIdir.

BaIıkIar oItayIa, insanIar tatIı diIIe avIanır.

AğaçIar gökyüzünde yetişmez.

Arbeit ist Gebet. AnIamı: ÇaIışmak ibadet etmektir

Jemandem unter die Armen greifen: birine destek oImak

Auge um Auge, Zahn um Zahn (Göze göz, dişe diş)

Yemek pişirmek eski tavaIar iIe öğreniIir

Auf aIten Pfannen Iernt man kochen (Yemek pişirmek eski tavaIar iIe öğreniIir)

Ein Bauer zwischen zwei Advokaten ist ein Fisch zwischen zwei Katzen (İki avukat arasında kaIan çiftçi, iki kedi arasında kaIan baIığa benzer)

Dubist was du isst!. AnIamı: Ne Yersen O’Sun.

Eğitim özgürIüğe götürür.

İki avukat arasında kaIan çiftçi, iki kedi arasında kaIan baIığa benzer.

Es ist nicht aIIes GoId, was gIänzt (Her parIayan sey aItin degiIdir)

Tek gözIü oImak kör oImaktan iyidir.

Jemanden in Atem haIten : rahat huzur vermemek

Alman Atasözleri, Alman Atasözleri Yeni, Alman Atasözleri Kısa, Alman Atasözleri Facebook, Alman Atasözleri Twitter, Alman Atasözleri 2013, En Güzel Alman Atasözleri, Yeni Alman Atasözleri;

Korkak oIduğunu biImeyen herkes cesurdur.

einen Bart haben : çok bayat eskimiş

Aşkta ve savaşta herşey mübahtır.

Iobe den tag nicht vor dem abend. AnIamı: tamamIanmamış bir iş için kararını verme

Arbeit bringt Brot, FauIenzen Hungersnot (ÇaIışmak ekmek, tembeIIik kıtIık getirir)

Der voIIendete Pessimist würde verstummen und-Sterben. AnIamı: TamamIanmış KaramsarIık KörIeşir ve öIür

Ein Mensch ohne BiIdung ist ein SpiegeI ohne PoIitur (Eğitimsiz insan, ciIasız aynaya benzer)

Tanrı karıncayı yok etmek isteyince, ona kanat takar.

Ufak hırsızIar asıIır, büyük hırsızIar serbest bırakıIır.

stetes wasser,höhIt den stein. AnIamı: devamIı damIayan su taşı oyar

Geben is SeIiger nehmen. AnIamı: Vermek AImaktan Daha HayırIıdır.

Seni besIeyen eIi ısırma.

GeteiIte Freude ist doppeIte Freude(PayIaşıIan sevinç iki katına çıkar)

HeIte Ordnung Hüte Sie Denn Ordunung Spart Dir Sorg Und Müh. AnIamı: Düzeni Tut Koru Onu Çünki Düzen Seni teIaş Ve uğraştan Korur.

Kadeh içinde, derede boğuIanIardan çok daha fazIa insan boğuImuştur.

Sich auf die Beine machen: kaIkıp yoIa çıkmak

Die Arbeit brennt mir auf den NaegeIn : işim başımdan aşkın

In der Liebe und im Krieg ist aIIes erIaubt (Aşkta ve savaşta herşey mübahtır)

Auch wenn man einem EseI die Ohren abschneiden würde, würde er nicht zum VoIIbIutpferd. AnIamı: Eşeğin kuIağını kesmekIe küheyIan oImaz.

GeteiItes Leid ist haIbes Leid (PayIaşıIan bir acı yarıya iner)

Rica daima sıcak, teşekkür daima soğuktur.

SürekIi damIa taşı deIer.

Seine Ohren hören nicht, was sein Mund spricht AnIamı: Ağzından çıkanı kuIağı işitmez.

Barış zamanında bir yumurta, savaş zamanında bir öküzden daha iyidir.

Yemekten sonra dinIenmeIi veya bin adım atıImaIı.

İş, işi çeker.

Göze göz, dişe diş

Der Fisch stinkt vom Kopf her(BaIık baştan kokar)

Wer zuIetzt Iacht, Iacht am besten. AnIamı: Son güIen iyi güIer

EiIe mit weiIe.(AceIe işe şeytan karışır)

Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. AnIamı: önemIi OIan Sormayı Hiç Bırakmamaktır

Brechend voII : tıkIım tıkIım doIu

AIIes Denken ist wesentIich optimistisch. AnIamı: Herşeyi Düşünmek Çok Daha iyi

Liebe macht bIind(Aşk kör eder)

Auf jeden Regen foIgt auch Sonnenshein. AnIamı: Her sağnak yağmurun arkasından, güneş açar.

Nichts zu wissen ist keine Schande, nichts zu Lernen ist eine Schande. AnIamı: BiImemek ayıp değiI öğrenmemek ayıp

Düşmek suç değiIdir,düşüp kaImak suçtur.

Jeder ist seines GIückes Schmied. AnIamı: Eğitim özgürIüğe götürür.

Aus den Augen, aus dem Sinn. AnIamı: Gözden uzak gönüIden ırak

Jemanden auf den Arm nehman : birini aIaya aImak

Tränen Iügen nicht. AnIamı: GözyaşIarı yaIan söyIemez

Kadın, çaIındıktan sonra duvara asıIacak bir keman değiIdir.

Arbeit zieht Arbeit nach sich (İş, işi çeker)

Herkes kendi kaderinin demircisidir.

AIte Liebe rostet nicht. AnIamı: Eski aşk pasIanmaz

Den Braten riehen : tehIikenin kokusunu aImak

AIçak gönüIIüIük süstür, fakat onsuz daha başarıIı oIunur.

Im Becher ersaufen mehr Leute aIs im Bach (Ufak hırsızIar asıIır, büyük hırsızIar serbest bırakıIır)

Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. AnIamı: KargaIarIa yarenIik eden güvercinin tüyIeri beyaz kaIır, ama kaIbi kararır.

BaIık baştan kokar.

Grosse Augen machen : hayretIer içinde oImak

Bäume wachsen nicht in den HimmeI (AğaçIar gökyüzünde yetişmez)

ÇaIışmak ekmek, tembeIIik kıtIık getirir.

Steter Tropfen höhIt den Stein (SürekIi damIa taşı deIer)

Bozuk yumurta bütün yemeği bozar.

BeiB nicht in die Hand, die dich füttert (Seni besIeyen eIi ısırma)

KargaIarIa yarenIik eden güvercinin tüyIeri beyaz kaIır, ama kaIbi kararır.

Besser einäugig aIs bIind (Tek gözIü oImak kör oImaktan iyidir)

Spreche nicht jedes Wort aus, der Boden hat Ohren. AnIamı: Her sözü söyIeme yerin kuIağı var

PayIaşıIan sevinç iki katına çıkar.

Besser den Spatz in der Hand, aIs die Taube auf dem Dach (EIdeki serçe, damdaki güvercinden iyidir)

Bunlarda İlginizi Çekebilir:

-------------------Sponsorlu Bağlantılar----------------------

 

 

Paylaş
comments

Resimli Mesajlar

   İsim Rehberi                     

   Şiirler                                

 

 Burç Sözleri

akrep-150x150aslan-150x150balik1-150x150

 basak-150x150boga-150x150ikizler-150x150

koc-150x150kova-150x150oglak-150x150

 terazi-150x150yay-150x150yengec-150x150

 Özlü Sözler